Doanh nghiệp FDI sẽ lựa chọn nơi “ổn định” thay vì tiết kiệm

Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã có những nhận định về cơ hội thu hút đầu tư của Việt Nam. Ảnh: TL
Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã có những nhận định về cơ hội thu hút đầu tư của Việt Nam. Ảnh: TL
Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã có những nhận định về cơ hội thu hút đầu tư của Việt Nam. Ảnh: TL
Lên top