Doanh nghiệp FDI gánh chi phí cao, thiếu lao động gây đứt gãy sản xuất

Nidec Sankyo  - doanh nghiệp tổ chức sản xuất 3 tại chỗ trong Khu Công gnhệ cao TPHCM. Ảnh: Đức Long.
Nidec Sankyo - doanh nghiệp tổ chức sản xuất 3 tại chỗ trong Khu Công gnhệ cao TPHCM. Ảnh: Đức Long.
Nidec Sankyo - doanh nghiệp tổ chức sản xuất 3 tại chỗ trong Khu Công gnhệ cao TPHCM. Ảnh: Đức Long.
Lên top