Doanh nghiệp du lịch TPHCM đang "hồi sinh"

Hiện nhiều công ty du lịch đã cho nhân viên đi làm lại. Ảnh: HC
Hiện nhiều công ty du lịch đã cho nhân viên đi làm lại. Ảnh: HC
Hiện nhiều công ty du lịch đã cho nhân viên đi làm lại. Ảnh: HC
Lên top