Doanh nghiệp du lịch tính chuyện giảm giá sốc để vượt thời kỳ dịch COVID-19

Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Ảnh TL
Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Ảnh TL
Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Ảnh TL
Lên top