Doanh nghiệp du lịch, nuôi tôm ở Bạc Liêu “ngộp” vì COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đề nghị ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận vốn vượt qua khó khăn  do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đề nghị ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận vốn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đề nghị ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận vốn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top