Doanh nghiệp du lịch cần "máy trợ thở"

Chưa kịp hồi sức sau đợt sóng đại dịch COVID-19 vừa qua thì các doanh nghiệp du lịch lại phải gặp một đợt sóng mới dự báo nhiều khó khăn hơn. Ảnh: Bảo Chương
Chưa kịp hồi sức sau đợt sóng đại dịch COVID-19 vừa qua thì các doanh nghiệp du lịch lại phải gặp một đợt sóng mới dự báo nhiều khó khăn hơn. Ảnh: Bảo Chương
Chưa kịp hồi sức sau đợt sóng đại dịch COVID-19 vừa qua thì các doanh nghiệp du lịch lại phải gặp một đợt sóng mới dự báo nhiều khó khăn hơn. Ảnh: Bảo Chương
Lên top