Doanh nghiệp dệt may có cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại

Thứ trưởng Trần Quốc Vượng. Ảnh: Tạp chí Công Thương
Thứ trưởng Trần Quốc Vượng. Ảnh: Tạp chí Công Thương
Thứ trưởng Trần Quốc Vượng. Ảnh: Tạp chí Công Thương
Lên top