Doanh nghiệp đề xuất phát triển du lịch tàu biển tại Quảng Nam

Du lịch tàu biển đang là hướng phát triển của nhiều địa phương có cảng như Huế, Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Du lịch tàu biển đang là hướng phát triển của nhiều địa phương có cảng như Huế, Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Du lịch tàu biển đang là hướng phát triển của nhiều địa phương có cảng như Huế, Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top