Doanh nghiệp đề xuất chủ động chống dịch với quy tắc "1 ổ khóa có 4 chìa"

Doanh nghiệp đề nghị được chủ động chống COVID-19 và chịu trách nhiệm trước pháp luật để ổn định sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Doanh nghiệp đề nghị được chủ động chống COVID-19 và chịu trách nhiệm trước pháp luật để ổn định sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Doanh nghiệp đề nghị được chủ động chống COVID-19 và chịu trách nhiệm trước pháp luật để ổn định sản xuất. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top