Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được tổ chức Thú y thế giới công nhận an toàn dịch bệnh

Cục Trưởng Cục thủ y Việt Nam đại diện OIE trao quyết định cho Tập đoàn Việt Úc chứng nhận cơ sở sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Cục Trưởng Cục thủ y Việt Nam đại diện OIE trao quyết định cho Tập đoàn Việt Úc chứng nhận cơ sở sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Cục Trưởng Cục thủ y Việt Nam đại diện OIE trao quyết định cho Tập đoàn Việt Úc chứng nhận cơ sở sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh (ảnh Nhật Hồ)
Lên top