Doanh nghiệp "đau đầu" vì thiếu nguyên liệu trả đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đang thiếu nguyên liệu nghiêm trọng. Ảnh: Vân Hà
Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đang thiếu nguyên liệu nghiêm trọng. Ảnh: Vân Hà
Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đang thiếu nguyên liệu nghiêm trọng. Ảnh: Vân Hà
Lên top