Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5 giảm mạnh

Trên 11.000 DN được thành lập mới trong tháng 5.2018. Ảnh: MH
Trên 11.000 DN được thành lập mới trong tháng 5.2018. Ảnh: MH
Trên 11.000 DN được thành lập mới trong tháng 5.2018. Ảnh: MH
Lên top