Doanh nghiệp của “bầu Hiển” ủng hộ 10 tỉ đồng cho công tác phòng chống COVID-19

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19
Đại diện Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19
Đại diện Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19
Lên top