Doanh nghiệp của bầu Đức báo lợi nhuận giảm từ 837 tỉ đồng xuống còn 83 tỉ

Lên top