Doanh nghiệp có quy mô nào sẽ được Quốc hội xem xét giảm thuế

Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Ảnh minh họa.
Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Ảnh minh họa.
Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Ảnh minh họa.
Lên top