Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và “sống chung” với COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top