Doanh nghiệp chây ì, câu giờ, kế hoạch cổ phần hóa năm 2018 khó về đích

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam chưa thực hiện thoái vốn theo quy định. Ảnh: Veamcorp
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam chưa thực hiện thoái vốn theo quy định. Ảnh: Veamcorp
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam chưa thực hiện thoái vốn theo quy định. Ảnh: Veamcorp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top