Doanh nghiệp chắt chiu từng đơn hàng

Công nhân Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) trong thời giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) trong thời giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) trong thời giờ làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Lên top