Gói tín dụng ưu đãi 285.000 tỉ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

Doanh nghiệp cần được tiếp cận vốn nhanh

Do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp dệt may đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu và vốn vay ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp dệt may đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu và vốn vay ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp dệt may đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu và vốn vay ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top