Doanh nghiệp “bình thường trở lại”, người lao động bớt khó khăn

Giờ ăn “3 tại chỗ’ tại một doanh nghiệp của Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Giờ ăn “3 tại chỗ’ tại một doanh nghiệp của Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Giờ ăn “3 tại chỗ’ tại một doanh nghiệp của Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top