Doanh nghiệp Bình Dương dự kiến tái sản xuất từ tháng 10.2021

Người lao động Bình Dương bắt đầu trở lại nhà máy làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương bắt đầu trở lại nhà máy làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương bắt đầu trở lại nhà máy làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Lên top