Doanh nghiệp bất ngờ trả lãi suất cao hơn ngân hàng

Nhiều doanh nghiệp đang trả lãi suất 11,5-12%/năm để huy động vốn từ kênh trái phiếu. Ảnh: H.N
Nhiều doanh nghiệp đang trả lãi suất 11,5-12%/năm để huy động vốn từ kênh trái phiếu. Ảnh: H.N
Nhiều doanh nghiệp đang trả lãi suất 11,5-12%/năm để huy động vốn từ kênh trái phiếu. Ảnh: H.N
Lên top