Doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị giảm 50% tiền điện, nước do quá khó khăn

Lên top