Doanh nghiệp 37 triệu đô gửi thư thỉnh nguyện: “Bao giờ giao đủ đất để trồng cây?”

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị có mặt ở hiện trường để chứng kiến bò phá vườn. Nhưng, mọi sự vẫn không thay đổi... Ảnh: P.V
Chủ tịch tỉnh Quảng Trị có mặt ở hiện trường để chứng kiến bò phá vườn. Nhưng, mọi sự vẫn không thay đổi... Ảnh: P.V
Chủ tịch tỉnh Quảng Trị có mặt ở hiện trường để chứng kiến bò phá vườn. Nhưng, mọi sự vẫn không thay đổi... Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top