Đoàn thanh tra "tìm" ra doanh thu của BOT TPHCM - Dầu Giây bao nhiêu?

Tổng cục đường bộ vẫn đang tiếp tục kiểm tra doanh thu của BOT TPHCM - Dầu Giây.
Tổng cục đường bộ vẫn đang tiếp tục kiểm tra doanh thu của BOT TPHCM - Dầu Giây.
Tổng cục đường bộ vẫn đang tiếp tục kiểm tra doanh thu của BOT TPHCM - Dầu Giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top