Đoàn đại biểu về khoa học công nghệ thăm Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ tham quan và giao lưu tại Tân Hiệp Phát. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ tham quan và giao lưu tại Tân Hiệp Phát. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ tham quan và giao lưu tại Tân Hiệp Phát. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top