Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đổ xô mua vàng đón ngày “Thần Tài”