Đổ xô đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai: Lo ngại phá quy hoạch đất nông nghiệp

Lo ngại đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai sẽ phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Tuấn
Lo ngại đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai sẽ phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Tuấn
Lo ngại đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai sẽ phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top