Đồ Sơn, Cát Bà đồng loạt dừng đón khách du lịch Trung Quốc

Từ ngày 1.2, các điểm du lịch thuộc quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc. Ảnh MD
Từ ngày 1.2, các điểm du lịch thuộc quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc. Ảnh MD
Từ ngày 1.2, các điểm du lịch thuộc quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc. Ảnh MD
Lên top