Đồ gỗ Việt Nam xuất siêu 3,52 tỉ USD, chinh phục 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giá trị xuất khẩu lâm sản chính tháng 7.2018 ước đạt trên 681 triệu USD, tạo phấn khởi cho nhiều DN.  Ảnh PV
Giá trị xuất khẩu lâm sản chính tháng 7.2018 ước đạt trên 681 triệu USD, tạo phấn khởi cho nhiều DN. Ảnh PV
Giá trị xuất khẩu lâm sản chính tháng 7.2018 ước đạt trên 681 triệu USD, tạo phấn khởi cho nhiều DN. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top