DN da giày "bó tay" trước các đơn hàng vì nhiều lao động tự bỏ về quê

Lên top