DN Bắc Giang tái khởi động: Lo thiếu lao động vì... giấy xác nhận

Lên top