Đìu hiu chợ đêm Ninh Kiều

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, chợ đêm Ninh Kiều vẫn chưa tạo được dấu ấn trong lòng du khách.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, chợ đêm Ninh Kiều vẫn chưa tạo được dấu ấn trong lòng du khách.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, chợ đêm Ninh Kiều vẫn chưa tạo được dấu ấn trong lòng du khách.
Lên top