Định hướng phát triển ngành thủy sản đến năm 2045: Giảm 900.000 lao động

Từ nay đến năm 2030, phát triển thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn có năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu, rộng. Ảnh: Vũ Long
Từ nay đến năm 2030, phát triển thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn có năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu, rộng. Ảnh: Vũ Long
Từ nay đến năm 2030, phát triển thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn có năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu, rộng. Ảnh: Vũ Long
Lên top