Đỉnh dịch là đáy chứng khoán, nên cắt lỗ hay ngồi im "gồng lỗ" lúc này?

Lên top