Định danh tài khoản người dùng và rủi ro mất cắp dữ liệu

Cuộc họp giữa đại diện Facebook với các nhà phát triển tại Việt Nam (ảnh:Vietgate).
Cuộc họp giữa đại diện Facebook với các nhà phát triển tại Việt Nam (ảnh:Vietgate).
Cuộc họp giữa đại diện Facebook với các nhà phát triển tại Việt Nam (ảnh:Vietgate).
Lên top