Đình chỉ công tác ông Vũ Đình Duy sau gần 1 tháng “ra nước ngoài chữa bệnh“