Đình chỉ 8 cán bộ Hải quan Hà Nội vì clip "làm luật" ở Nội Bài

Hai cán bộ Hải quan Hà Nội trong video clip được người phụ nữ tố "làm luật".
Hai cán bộ Hải quan Hà Nội trong video clip được người phụ nữ tố "làm luật".
Hai cán bộ Hải quan Hà Nội trong video clip được người phụ nữ tố "làm luật".
Lên top