Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm sợi dài

Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được tổ chức vào ngày 30.8.2021. Ảnh: TL
Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được tổ chức vào ngày 30.8.2021. Ảnh: TL
Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được tổ chức vào ngày 30.8.2021. Ảnh: TL
Lên top