Điều gì khiến tỷ giá VND/USD vững vàng trước sóng lớn?

Tỷ giá VND/USD khá ổn định trong thời gian qua. Ảnh: TL
Tỷ giá VND/USD khá ổn định trong thời gian qua. Ảnh: TL
Tỷ giá VND/USD khá ổn định trong thời gian qua. Ảnh: TL
Lên top