Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

2021 là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách tỉ phú thế giới.
Ảnh: LDO.
2021 là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách tỉ phú thế giới. Ảnh: LDO.
2021 là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách tỉ phú thế giới. Ảnh: LDO.
Lên top