Điều đặc biệt về cao tốc Vân Đồn- Móng Cái nửa tỉ USD sắp khởi công

Tuyến cao tốc Hạ Long- Vân Đồn mới hoàn thành đưa vào khai thác sẽ được kết nới với cao tốc Vân Đồn- Móng Cái trong vài năm tới sẽ đưa Quảng Ninh là tỉnh có tuyến cao tốc dài nhất cả nước.
Tuyến cao tốc Hạ Long- Vân Đồn mới hoàn thành đưa vào khai thác sẽ được kết nới với cao tốc Vân Đồn- Móng Cái trong vài năm tới sẽ đưa Quảng Ninh là tỉnh có tuyến cao tốc dài nhất cả nước.
Tuyến cao tốc Hạ Long- Vân Đồn mới hoàn thành đưa vào khai thác sẽ được kết nới với cao tốc Vân Đồn- Móng Cái trong vài năm tới sẽ đưa Quảng Ninh là tỉnh có tuyến cao tốc dài nhất cả nước.
Lên top