Điều chỉnh quy hoạch, nhà đầu tư "năn nỉ" được vào Khu kinh tế Nhơn Hội

Nhà máy thép tôn Hoa Sen xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: N.H
Nhà máy thép tôn Hoa Sen xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: N.H
Nhà máy thép tôn Hoa Sen xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: N.H
Lên top