Điều cán bộ mới đến quản lý công ty nhà nước có 2 lãnh đạo bị bắt giam

Tỉnh Ủy Bình Dương trao quyết định điều động cán bộ đến quản lý Công ty 3/2. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Ủy Bình Dương trao quyết định điều động cán bộ đến quản lý Công ty 3/2. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Ủy Bình Dương trao quyết định điều động cán bộ đến quản lý Công ty 3/2. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bình Dương.
Lên top