Diệt “virus trì trệ”, đón cơ hội đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế

Bốc container hành hóa lên tàu để xuất khẩu ở cảng Hải Phòng. Ảnh: AFP
Bốc container hành hóa lên tàu để xuất khẩu ở cảng Hải Phòng. Ảnh: AFP
Bốc container hành hóa lên tàu để xuất khẩu ở cảng Hải Phòng. Ảnh: AFP
Lên top