Điệp khúc "ăn cơm trước kẻng", Hagrimex cho thuê đất vượt thời hạn 100 năm

Hagrimex từng ký hợp tác kinh doanh tại khách sạn Việt Bắc vượt thời hạn Nhà nước cho thuê đất.
Ảnh: Website Hagrimex.
Hagrimex từng ký hợp tác kinh doanh tại khách sạn Việt Bắc vượt thời hạn Nhà nước cho thuê đất. Ảnh: Website Hagrimex.
Hagrimex từng ký hợp tác kinh doanh tại khách sạn Việt Bắc vượt thời hạn Nhà nước cho thuê đất. Ảnh: Website Hagrimex.
Lên top