Diện tích chè Lâm Đồng giảm sút nghiêm trọng

Chè chỉ còn rải rác diện tích nhỏ trong vườn cây ăn trái.
Chè chỉ còn rải rác diện tích nhỏ trong vườn cây ăn trái.
Chè chỉ còn rải rác diện tích nhỏ trong vườn cây ăn trái.
Lên top