Diện tích canh tác ngô công nghệ sinh học tăng gấp 26 lần trong 6 năm

“Đóng góp của cây trồng công nghệ Sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam” Ảnh: Kim Kim
“Đóng góp của cây trồng công nghệ Sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam” Ảnh: Kim Kim
“Đóng góp của cây trồng công nghệ Sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam” Ảnh: Kim Kim
Lên top