Điện thượng khẩn đối phó với mưa lớn diện rộng khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên