Điện thoại cao cấp liên tục tăng giá: Mua đẳng cấp, lãng phí tính năng...

Giá điện thoại tăng trong bối cảnh các chuỗi bán lẻ đang thưa vắng khách. Ảnh: PK.
Giá điện thoại tăng trong bối cảnh các chuỗi bán lẻ đang thưa vắng khách. Ảnh: PK.
Giá điện thoại tăng trong bối cảnh các chuỗi bán lẻ đang thưa vắng khách. Ảnh: PK.
Lên top